Αποστολή και όραμα μας είναι να βοηθήσουμε τον καταναλωτή, τον εστιάτορα, τον ξενοδόχο και τον καβίστα

να αγαπήσει το κυπριακό κρασί και να αντιληφθεί τη σπουδαία του πρόοδο και το σύγχρονο πρόσωπό του.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

"Να ταξιδεύουμε τον κόσμο στους αυθεντικούς οίνους της γης μας"
 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

"Η διάθεση ποιοτικών προϊόντων που φυλάγονται και μεταφέρονται στις ιδανικές συνθήκες μέσω άριστης εξυπηρέτησης"

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αλληλοβοήθεια, Αλληλουποστήριξη, Αλληλοκατανόηση

ΤΙΜΙΟΤΗΤΑ

Ηθική, Ειλικρίνεια, Ακεραιότητα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

Συνέπεια, Δέσμευση, Προσωπική Ανάπτυξη

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Μετριοφροσύνη, Ανεκτικότητα, Φροντίδα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Θετικότητα, Ενθουσιασμός, Αμεσότητα

Scroll to Top